Antakya Gazetesine Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 5,37 / Satış: 5,39
€ EURO → Alış: 6,07 / Satış: 6,10

Engellemelere Rağmen Hizmetlere Devam

Engellemelere Rağmen  Hizmetlere Devam
  • 16.05.2018
  • 604 kez okundu

CHP Meclis Grubu ortak açıklama yaptı, AKP Meclis Grubu’nun, yaptıklarının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını vurguladı …

CHP Meclis Grubu, yaptığı ortak basın açıklamasında; hoşgörü, sevgi ve kardeşliğin şehri Hatay’ın ihtiyacı ve hakkı olan hizmetleri AKP’li Meclis Grubunun engellemesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirtti, belediye hizmetlerinin tüm engellemelere rağmen her ilçeye eşit şekilde, her ne olursa olsun devam edeceği bilgisini verdi.
AKP Meclis Grubu yıllardır halkı oyaladı…
CHP Meclis Grubu açıklamasında, geçtiğimiz hafta içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubunun, büyükşehir belediyesinin Mayıs ayı meclis gündemindeki “Belediyemizin memleketimize daha fazla hizmet sunabilmek amacıyla borçlanabilmesine ilişkin” maddesine, sayısal üstünlüklerine güvenerek verecekleri RED OYUNUN halk nezdinde yaratacağı kızgınlığı, hizmetlerin aksamasıyla AKP’ye yüklenecek sorumluluğu ortadan kaldırmak, oluşacak olumsuz algıyı tersine çevirebilmek amacıyla esasen kendilerince bir alt yapı oluşturarak ve garip bir kurguyla bir basın açıklaması yaptıklarını, aslında tüm keyfiyetin bir şovdan ibaret olduğunun herkesin malumu olduğunu bildirdi ve şunlara değindi: “Bilineceği üzere, basın açıklamaları özü itibarıyla, bir konuda halkın doğru bilgilendirilmesi gayesini gütmelidir. AKP’li meclis grubunun yaptığı/amaçladığı ise özetle şudur: Meclisteki sayısal üstünlüklerine güvenerek, toplantı gündemindeki şehrimiz için hayati önemi olan borçlanmaya ilişkin maddeye RED OYU verdiklerinde, hizmetlerin aksatılmasının müsebbibi olmamak, halkımızca dillendirilecek olan ‘bunlar siyasi saiklerle hareket ediyorlar, CHP’li belediyeyi zaten meclisteki çoğunluklarına güvenerek yıllardır çalıştırmıyorlar’ algısı ve gerçeğinin önüne geçmek gibi bir dertlerinin olduğu anlaşılmaktadır.
AKP meclis grubunun ‘hem demokrasi hem hizmet hem de ekmek’ diyerek, geçmişte ve bugün ülkemizde yaşanılanlara bakıldığında, yıllardır halkımızı oyaladığı, malumunuzdur. AKP meclis grubunun her yerde her ortamda bu söylemi dillendirmesine rağmen düştüğü bu ikilemin ise halkımızca bilinmesi gereken bir tek sebebi bulunmaktadır. AKP, siyasi olarak zordadır. Halkımıza umut verememektedir. Yeni bir şey söyleyememektedir.
Hizmet etmek isteyen, halka umut veren, daha fazla hak ve adalet, demokrasi söylemi olan CHP’li bir belediyenin, AKP’li meclis grubu tarafından böyle bir yöntemle sayısal üstünlükleri ile cezalandırılmasının, esasen tüm halkımıza ve kentimize karşı işlenen bir vebal taşıdığı açıktır.
AKP’li meclis grubunun yaptığı basın açıklamasının özünü oluşturan ve meclis toplantı gündeminde olan borçlanmaya ilişkin maddeye bakacak olursak, halkımızın şöyle bir durumun varlığından haberdar olması önemlidir: Geçen yılki kasım ayı toplantısında büyükşehir belediyesinin 2018 mali yılı bütçesini onaylamış ve 80 milyon TL borçlanmasına izin veren tüm meclisin, büyükşehir belediyesinin toplam 250 milyon TL borçlanma talebini içeren maddesini AKP’li meclis grubunun sadece 10 milyon TL borçlanma izni vererek onaylaması, öncelikle daha önce kendilerince de onaylanmış olan 2018 mali yılı bütçe belgesine aykırılık teşkil etmekte, öz olarak da akılla ve vicdanla izah edilemeyecek vebalde, kamu görevi yürüten bir meclis grubunun resmi işleri sulandırma, dalgaya alma faaliyeti olduğu bilinmelidir.
AKP meclis grubu, borçlanma konulu gündem maddesine, daha bu madde mecliste görüşülmeden halkımızca seçilmiş meclis üyelerinin hür iradelerine peşin ipotek koymak anlamı taşıyan basın açıklamalı PEŞİN RED OYUNU, kendilerince 2017 yılı denetim raporundaki birkaç bulguya dayandırmışlardır.
Bizce peşin ipotekli bu red oyunun tek bir gerekçesi bulunmaktadır. O da Belediyemizce halkımıza verilecek hizmetlerin engelleyecisi olarak görünmemek, 2019 seçimlerinde halkımızdan oy isterlerken red oyları sebebiyle zora düşmemek istemelerindendir.
Gerçek bir basın açıklamasının amacına uygun olarak hem siz basın mensuplarımızca hem de halkımızca AKP’li meclis grubunca çarpıtılan gerçeklerin bilinmesinde fayda bulunduğunu düşünüyoruz.
Her şeyden önce hiç kimsenin ve hiçbir siyasetin halkın zihninde yanlış algılar yaratarak kendini aklama ve parlatma girişimi kabul edilemez. Hele hele bir seçim sürecine girilmişken Belediyemizi, şehrin ve tüm halkın sorunlarının tek sorumlusu olarak göstermeye çalışmak zaten inandırıcı da değildir.
Büyükşehir kanunundaki problemler bir yana, daha Hatay, büyükşehir statüsüne alınırken gerek ilçe ve mahalle düzenlemeleri gerekse Valilik Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun yanlış uygulamalarının yarattığı sıkıntıların bütün kamuoyu farkındadır. Hangi Belediye’ye hakkı olduğu halde hangi mülkün verilmediği, buna karşılık hangi borcun kime yüklendiği kayıtlarda hala mevcuttur.
AKP’nin kinini, çekemez halini anlamlandıramıyoruz …
Şimdi AKP meclis grubundaki arkadaşlara seslenmek istiyoruz. Büyükşehir belediyesinin tüm faaliyetlerinin dayanağının bu meclisçe alınan kararlar olduğunu halkımız bilmektedir. Teşkilatlanma, kadrolara izin verme, bütçe, imar planlarının onaylanması ya da reddi, vb. birçok konuda yetkinin mecliste olduğu açıktır. Belediyemizin, AKP’li meclis grubunca birçok konuda, çoğu zaman siyasi saiklerle hareket ederek onu işleyemez/çalışamaz hale getirildiğini tüm hemşerilerimiz bilmektedir.
Halkımız aynı zaman da büyükşehir seçimini kazanamayan AKP’nin bu kinini, çekemez halini 4 yıl geçmesine rağmen anlamlandıramamakta olduğumuzu da bilmelidir. Büyükşehir belediyemizin oy vermiş vermemiş tüm ilçelere eşit şekilde hizmet etme ilkesini işlettiğini, büyükşehir belediye başkanımızın parti rozetini çıkarmış bir belediye başkanı olduğunu halkımız bilmektedir.
AKP’li meclis grubunun, öncelikle AKP’nin daha sonra kendi belediyelerinin iş ve işlemlerine bir bakmasını önemle rica ediyoruz. Gerçi kendileri bakmasalar da halkımızın bu işin icabına bakacağını, TAMAM diyeceğini, hep birlikte göreceğiz.
Sizler 16 yıl boyunca yaptıklarınıza bakmayacaksınız, bir de ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ mantığıyla belediye yönetimini ve özellikle başkanını becerisizlikle, başarısızlıkla suçlayacaksınız. Üstelik bunu da “hizmet edemesinler, başaramasınlar” gerçek fikirlerinin üstünü örtmek amacıyla belediye meclisinde sayısal üstünlüğünüze güvenerek, borçlanmaya ilişkin maddeye vereceğiniz red oyununun dayanağı haline getireceksiniz. Sizler mevzuata göre kamu görevi yürüten, aldıkları/alacakları kararlar bakımından kamu görevlisi sayılan, halkımızın teveccühü ile meclis üyesi, belediye başkanı seçilenlersiniz. Karar makamı iken sizden beklenen bu belediyenin daha iyi hizmet üretmek adına tüm girişimlerini, ihtiyaçlarını desteklemek olmalı iken, siz neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Sadece birkaç örnek sunmak istiyoruz: Belediye (HATSU) daha kuruluşunda meclisten, zarar etmeyecek, hizmetlerini efektif yürütecek bir Su Tarifesi istedi biliyorsunuz. Bunu adeta meclis çoğunluğunun keyfini çıkarırcasına kaç dönem beklettiğinizi inanın bütün Hatay biliyor. Bu arada sizlere HATSU’nun borçlarını, ihtiyaçlarını, diğer büyükşehir belediyelerinin emsal tarifelerini kaç kez anlatmak zorunda kaldığımızı da bütün Hatay biliyor. Hani “Kredi alın” diye akıl verdiğiniz meclis oturumlarından bahsediyorum. Bugün de kredi talebimiz üzerinden meclis çoğunluğu keyfi çıkarılıyor diyebilir miyiz?
Örneğin, büyükşehir belediyeleri arasında tek toplu taşıma sistemi olmayan belediye olan Büyükşehir Belediyemizin, toplu taşıma sistemi kurmak, halkımızın ulaşım sorununu çözmek gayesiyle Ulaşım Dairesi Başkanlığına 94 adet otobüs alımı yapabilmek için borçlanma talebi meclis gündemine getirilmiş (bunun 2 milyon avrosu hibe olmasına rağmen) AKP’li meclis grubu halkımızın büyük sorununu çözecek bu girişime de engel olmuşlardır.
Yine, HATSU’nun Dörtyol, Samandağ ve Arsuz ilçelerinin alt yapı sorununu çözmek amacıyla meclis gündemine getirdiği borçlanma talebi (bunun 7 milyon avrosu hibe olmasına rağmen) AKP’li meclis grubunca hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, tamamen keyfi şekilde reddedilmiş, bu red kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle belediye başkanınca meclise tekrar iade edilmiş ve meclisin 2/3 ısrar çoğunluğunu bulamaması sebebiyle bu borçlanma maddesi geçebilmiştir. Halkımız bu sayede alt yapı sorunlarına çözümün adresinin Belediyemiz olduğunu, AKP’li meclis grubunun ise hizmetlere sürekli engel tavır sergilediklerini bir kez daha görmüştür. AKP’li meclis grubunun derdinin Hatay, ülke meseleleri olmadığı, sadece belediyeyi ele geçirmek, bu koltuğa oturmak olduğu birçok şekilde ifşa edilmiştir.
CHP’li belediyenin elini kolunu bağlama yaklaşımı …
Bunların yanında, Valilik Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı kararlarla sürekli olarak Belediyemize borç devri yaptığı, bu borçların yükününün kendisine 5 yıllık hedef koymuş bir belediye için oldukça fazla olduğu, bu borçların her ay merkezi yönetim gelirlerinden otomatik olarak kesildiği bir gerçektir.
Hatay’da huzurlu yaşayabilmemiz, Devletimizin sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlattığı Afrin Harekatı’nda Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ordumuzun yanında olduk. Harekatta, belediyecilik hizmetlerinin %95’ini üstlendik, bu yüklenmede toplamda 25 milyon TL harcama yaptık. Biz, bu desteği parasal karşılık bekleyerek yapmadık, ancak harekatta %5’lik belediyecilik hizmeti sunan 6 AKP’li belediyeye yaptıkları hizmetler karşılığı merkezi bütçeden ödenek aktarıldığını, Büyükşehir Belediyemize teşekkür dahi edilmediğini halkımızın takdirlerine sunuyoruz.
Meclis gündemine Belediyemizce yapılması planlanan projeler, hizmetler getiriliyor ve ihtiyaç duyulan kredi miktarı anlatılıyor. AKP’li meclis grubunca, ‘Efendim size örneğin bir 10 lira verelim bakalım sonra düşünürüz’ deniliyor. Ama hepimiz biliyoruz ki önerilen bu rakamlar bu projelerden hiçbirinin başlatılması için bile yeterli olmayacaktır. Hatay’ı kendi politikalarıyla oluşturdukları ‘savaşın gölgesinde bir kent imajından kurtarmak’ için gece gündüz çalışıyoruz. HADO Projesini başlattık, gemi alacağız dedik, HADO’nun sermayesinin 20 milyon TL olmasını teklif ettik, AKP’li meclis grubu 500 bin TL yeterlidir kararı verdi. Bu hal ve hareketleri, zihinlerindeki ‘Seçime yaklaşıyoruz, CHP belediyesinin elini kolunu bağlayalım’ yaklaşımını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
AKP’li meclis grubu, Belediyemizin geçmiş dönemde yapmış olduğu ve kerelerce İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Sayıştay denetiminden geçmiş, hala da geçen harcamalarını, işlemlerini konu etmek gereği duyuyor.
Bizler halkımızca seçilmiş AKP’li de olsa belediye başkanlarının istifa ettirilmelerine karşı çıktık. Beklerdik ki, bu belediyeler denetlensin. AKP’li belediyelerin değil, muhalefet belediyelerinin tüm harcama ve işlemlerinin sürekli denetimlere, teftişlere açık olduğunu tüm kamuoyu zaten biliyor. Kaldı ki, eğer bir yanlış uygulama varsa da bunlar için yargı yolunun her zaman açık olduğunu anlatmaya dahi gerek olmadığını da biliyoruz.
Halkımıza sunulacak hizmetleri engellemenin hiçbir bahanesi kabul edilemez. AKP’li meclis grubunun bu kararı, tüm meclis üyelerinin hür oy hakkını da gasp eden bir peşin grup kararı niteliğindedir. Bu meclis grubunu bir daha düşünmeye davet ediyoruz. Hatay halkına hizmeti engellemeye yönelik bir siyasi parti girişimini yüreğinde Hatay sevgisi taşıyan tek tek tüm meclis üyelerinin boşa çıkaracağını biliyoruz.”
HBB’nin borç batağında olduğunu söylemek iyi niyetle bağdaşmıyor …
CHP Meclis Grubu, açıklamasının sonunda şunlara yer verdi: “Devlete vergi borcu olmayan, vergi ve SGK ödemelerini düzenli olarak her ay tahakkukuna göre ödeyen ender Belediyeler içerisinde olduğumuz, arsa satışımızın, mülkiyet gelirlerimizin diğerleriyle kıyaslanamayacak derecede az olduğu, yürütülen hizmetlerin bugüne kadar hiçbir varlık satışı yapmadan gerçekleştirildiği, AKP’li belediyelerin ekonomik göstergelerini bırakarak Büyükşehir Belediyemizin borç batağında olduğunu söylemesinin iyi niyetle bağdaşmadığı, bugün ülkemizin borç yapısı dahil makro ekonomik verileri düşünüldüğünde, 16 yıllık iktidarları döneminde AKP’nin borçlanma ve satılan varlıklar konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği, AKP’li belediyelerin bütçe açıklarının mali tablolarından anlaşılacağı üzere sırasıyla; Balıkesir: %32; Bursa: %34; Denizli: %28; Erzurum:%48; Gaziantep:%41; Samsun: %90 olduğu, Büyükşehir Belediyemizin bütçe açığının ise %14 olduğu, buna rağmen Belediyemizin yatırım bütçesi gerçekleşme oranının %80 olduğu, belediyemizin hizmetlerinin tüm engellemelere rağmen, her ilçeye eşit şekilde, her ne olursa olsun devam edeceği bilinmelidir.”
-Mehmet ÖZGÜN-

Etiketler: / / / / / / / / / / / / /

Giresunspor:0 Hatayspor:3
Bordo-Beyazlılar, dün Giresunspor’u deplasmanda 3-0 yendi. Hatayspor’un golleri, 28 ve 74.dakikalarda Selim Ilgaz ve 45+1.dakikada Hamza’dan geldi. Hatayspor, bu galibiyetle...
Sınıra sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce ilimiz Hatay’a askeri sevkiyat yapıldı. Son olarak önceki gün Hatay’a gönderilen 5 zırhlı araç Hassa ilçesinden geçti....
Seçim takvimi belli oldu
Aday listeleri ilanı 3 Mart 2019’da 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili seçim takvimi belli oldu. YSK’nın dünkü Resmi...
Hatay BŞB’den Seyfi Dingil’e cevap:
UKOME kararı oybirliği ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İskenderun ilçesinde tartışmalara yol açan trafikteki yeni düzenlemelerle ilgili uygulamaya...
Eski Vekil Çirkin’e göre:
İttifaklar zor iş MHP’li eski Vekil, İYİ Parti Disiplin Kurulu üyesi Şefik Çirkin, yerel seçimler öncesinde Partiler arasındaki ittifakların zor...
CHP İl Başkanı Özgün:
Tren Kazası Sorumluluları Hesap Verecek CHP İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, iki gün önce yaşanan Ankara tren kazası sorumlularının adli...
Kısa Kısa Haberler
MKÜ’de Film Yarışması; 25 Aralk’ta… Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde, “Bir Engellinin Hayatı” konulu bir film yarışması düzenleniyor. “Bir Engellinin Hayatı”...
TEİAŞ Duyarlılığı
Cadde ortasındaki elektrik direği kaldırılıyor Kısa adı TEİAŞ olan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Antakya ilçesi Buğdaycı Sokak’taki elektrik direğinin...
Fırtına Günü Tehlike Saçıyordu
Tedaş, Sallanan Tesisatı Yeniledi! Antakya ve Defne ile ilimiz genelinde Çarşamba akşamı yaşanan şiddetli fırtına sırasında sallanan ve her an...
Mülteci Kurulu Başkanı
Ethem Çakır… Hatay Barosu Mülteci Hukuku Komisyonu yeni Başkanı, Av. Ethem Çakır oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Av. Adnan Eryılmaz başkanlığındaki...
Yüklü araçlar, kamyonlar…
Peki, Sonu Sürpriz mi? Trafiğe kapalı olmasıyla övünsek de, sabah trafiğinin bu alanda yarattığı araç kalabalığını nasıl açıklarız? Peki ya yüklü...
Güler’in Belediyecilik Hedefi:
Etik ve estetik bir belediyecilik Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler: “Kazanmamız durumunda, Hatay’ın sorunlarını bilen kişiler...
Bugün yarın enerji verilemeyecek yerler
Bugün İlimizde sürdürülebilir enerji temini için Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi’nce gerçekleştirilecek olan şehir şebekeleri ile trafolara yönelik bakım, onarım ile...
İhracatçı Sorunları Bakan’a  Aktarıldı
İlimiz Hatay, Mersin ve Adana başta olmak üzere, bölgedeki yaş meyve sebze ihracatçıları, ihracattaki sorunları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile...
İskenderun’daki trafik sirkülasyon karmaşası:
Valilik: Bize görüş soruldu, “uygun olmadığı” bildirildi! Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Beledi-yesi’nce (HBB) gerçekleştirilen İskenderun ilçe içi trafik sirkülasyonu ile...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ