header-reklam
Post Gerçek….

[email protected]Geçtiğimiz günlerde 2016 yılı Oxford sözlüğünde yılın kelimesi olarak post-truht (post gerçek) kelimesinin seçildiği açıklandı.

Konu ile ilgilenenlerin bildiği gibi her yıl Oxford sözlüğü için yılın kelimesi seçilir. Bu yılda seçilen kelime post-truht (post gerçek) olmuştur.

Gerçekten de yıl içinde yaşananlar ve geçtiğimiz yıllarda da yaşanmış olanlar göz önünde tutulduğunda post- gerçek kelimesinin yerine “cuk” diye oturduğunu söylemek yanlış olmasa gerek.

Post -gerçek kelimesinin açılımını, başka bir anlatımla neyi ifade ettiğini anlatmak gerekirse bunun “gerçek ertesi” anlamına geldiğini söylemek yeter.

Bu yıl içerisinde gerçek olmayan o kadar çok sözler söylendi, o kadar çok olaylar yaşandı ve dünyada toplumu harekete geçirecek o kadar çok mizansen üretilmeye kalkışıldı ki bunların her biri ayrı ayrı birer post- gerçek olarak tarih sayfalarında yerini çoktan aldı bile.

Hatırlanacağı üzere özellikle Ortadoğu’nun haritasını baştan aşağı değiştirmeyi amaçlayan politikanın ilk adımı Irak’ta “kitle imha silahlarının” bulunduğu yolundaki gerçek ertesi söylemler ile atılmış idi.

Ne oldu?. Irak’ta büyük bir kıyım yaşandı. Yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca insan yerinden-yurdundan oldu. Irak bölündü. Irak’ın kuzeyinde yeni bir oluşum meydana geldi. Musul IŞİD terör örgütü tarafından işgal edildi. Şimdi Musul’dan bu terör örgütü çıkartılmaya çalışılıyor. Irak’ın kalan bölümü mezhep ayrımına göre parçalandı. Velhasıl Irak’ta halen her taraf toz-duman.

İşte Irak’la ilgili post gerçeğini sonuçları.

Yine buna benzer gerçek olmayan söylemler ülkemizde de zaman zaman dile getirilmiş ve toplumun bu söylemler doğrultusunda yönlendirilmesi yoluna gidilmişti.

Gezi direnişi sırasında gerek Kabataş’ta bir kadına yapıldığı öne sürülen saldırı, gerekse Cami’de içki içildiği yolundaki iddialar bir türlü kanıtlanamamış ve zaman içerisinde bunların gerçek dışı olduğu kanısı kamuoyunda yer etmiş ise de oluşan tahribatın onarılması oldukça güç olmuş ya da onarılamamıştır.

2016 yılı içerisinde sosyal medyada gerçek olmayan birçok haber gerçekmiş gibi yer almış ve toplum bunlardan önemli ölçüde etkilenmiştir. Her ne kadar bu haberlerin gerçek dışı olduğu sonunda anlaşılmış ise de olan olmuş gerçek dışı olan haber etkisini göstermiş ve bu haberleri yayanlar amaçlarına ulaşmışlardır.

Yine ABD’deki başkanlık seçiminde Papa’nın başkan adayı Donald Trump’u desteklediği yolundaki haberlerde büyük ses getirmiş idi. Ama sonunda bu haberinde gerçek dışı olduğu yani post- gerçek bir haber olduğu anlaşıldı. Ama olumlu yâda olumsuz etkisini çoktan yapmış oldu.

Bunlar geçtiğimiz yıllarda ve içinde bulunduğumuz yıl içerisinde olan post gerçek haberlerdir.

Bu birkaç örnek dahi post- gerçek haberlerin, dünyanın yâda haberin çıktığı ülkenin kaderini değiştirecek önemli çalkalanmalara, önemli toplumsal olayların meydana gelmesine neden olacak güç ve boyuttadır.

Bu nedenle gerek sosyal medyada gerekse görsel, işitsel ve yazılı medyada okuduğumuz haberlerin gerçek olup olmadığını iyice araştırmak ve ondan sonra o haberin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermek gerekir.

Özellikle siyasilerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir. Zira vatandaşlar politikacıların, özellikle üst düzey politikacıların sözlerinin doğru olması gerektiğini kabul eder ve onların söyledikleri sözlere inanırlar.

Gerçek olmayan söylemlerle kendilerine destek arama yolunu seçen politikacılar belki başlangıçta başarılı olurlar, söyledikleri post -gerçek söylemler onları bir yerlere getirir, onlara bazı kazançlar edinme olanağı sağlar. Ama sonunda gerçek ortaya çıkıp söylenenlerin post-gerçek, yani gerçek olmayan söylemler ve iddialar olduğu ortaya çıkınca, toplum içerisinde var olan itibarları, güvenilirlikleri zaman içinde azalmaya ve sonunda tamamen tükenmeye başlar.

Bu nedenledir ki Oxford sözlüğüne 2016 yılı için seçilen post- gerçek kelimesi, özellikle politikacılar ve ülkelerini yönetenlerin maceracı tutum ve davranışlarının gerek ülkelerine ve gerekse dünyaya verdikleri zarar göz önünde tutulduğunda ders alma açısından büyük bir anlam taşıdığı sonucuna varmak gerekir.

Nasıl güneş balçıkla sıvanamazsa. Nasıl gerçek eninde sonunda bir gün ortaya çıkarsa. Bilinmelidir ki gerçek olmayan söylemlerde günü gelir ortaya çıkar. Tıpkı “yalancının mumu yatsıya kadar yanar” özdeyişinde olduğu gibi.

Şimdi ben “ülkemizde her şey yolunda. Demokrasi tüm kurum ve kuralları ile yaşamda. Özgürlükler dört dörtlüktür. Ekonomi rayında. Döviz kurlarında hızlı bir düşüş, buna karşılık TL’de ise değerlenme, borsada yükseliş, yabancı sermayede ülkemize yatırım yapmak için bir yarış var, ihracatımız, turizm gelirimiz artıyor. Cari açık sıfırlanmış, dış borcumuz yok denecek düzeye erişmiş” dersem ne yaparsınız Post- gerçeğin bu kadar da olmaz demez misiniz?....

2016 yılı Oxford sözlüğü için post- truht (post gerçek) kelimesinin seçilmesi bize bunları hatırlattı. Acaba sizlere neleri hatırlatacak?...