Antakya Gazetesine Hoşgeldiniz -
$ DOLAR → Alış: 5,52 / Satış: 5,55
€ EURO → Alış: 6,26 / Satış: 6,28

Engellemelere Rağmen Hizmetlere Devam

Engellemelere Rağmen  Hizmetlere Devam
  • 16.05.2018
  • Engellemelere Rağmen Hizmetlere Devam için yorumlar kapalı
  • 696 kez okundu

CHP Meclis Grubu ortak açıklama yaptı, AKP Meclis Grubu’nun, yaptıklarının hiçbir haklı gerekçesinin olamayacağını vurguladı …

CHP Meclis Grubu, yaptığı ortak basın açıklamasında; hoşgörü, sevgi ve kardeşliğin şehri Hatay’ın ihtiyacı ve hakkı olan hizmetleri AKP’li Meclis Grubunun engellemesinin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirtti, belediye hizmetlerinin tüm engellemelere rağmen her ilçeye eşit şekilde, her ne olursa olsun devam edeceği bilgisini verdi.
AKP Meclis Grubu yıllardır halkı oyaladı…
CHP Meclis Grubu açıklamasında, geçtiğimiz hafta içerisinde Hatay Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubunun, büyükşehir belediyesinin Mayıs ayı meclis gündemindeki “Belediyemizin memleketimize daha fazla hizmet sunabilmek amacıyla borçlanabilmesine ilişkin” maddesine, sayısal üstünlüklerine güvenerek verecekleri RED OYUNUN halk nezdinde yaratacağı kızgınlığı, hizmetlerin aksamasıyla AKP’ye yüklenecek sorumluluğu ortadan kaldırmak, oluşacak olumsuz algıyı tersine çevirebilmek amacıyla esasen kendilerince bir alt yapı oluşturarak ve garip bir kurguyla bir basın açıklaması yaptıklarını, aslında tüm keyfiyetin bir şovdan ibaret olduğunun herkesin malumu olduğunu bildirdi ve şunlara değindi: “Bilineceği üzere, basın açıklamaları özü itibarıyla, bir konuda halkın doğru bilgilendirilmesi gayesini gütmelidir. AKP’li meclis grubunun yaptığı/amaçladığı ise özetle şudur: Meclisteki sayısal üstünlüklerine güvenerek, toplantı gündemindeki şehrimiz için hayati önemi olan borçlanmaya ilişkin maddeye RED OYU verdiklerinde, hizmetlerin aksatılmasının müsebbibi olmamak, halkımızca dillendirilecek olan ‘bunlar siyasi saiklerle hareket ediyorlar, CHP’li belediyeyi zaten meclisteki çoğunluklarına güvenerek yıllardır çalıştırmıyorlar’ algısı ve gerçeğinin önüne geçmek gibi bir dertlerinin olduğu anlaşılmaktadır.
AKP meclis grubunun ‘hem demokrasi hem hizmet hem de ekmek’ diyerek, geçmişte ve bugün ülkemizde yaşanılanlara bakıldığında, yıllardır halkımızı oyaladığı, malumunuzdur. AKP meclis grubunun her yerde her ortamda bu söylemi dillendirmesine rağmen düştüğü bu ikilemin ise halkımızca bilinmesi gereken bir tek sebebi bulunmaktadır. AKP, siyasi olarak zordadır. Halkımıza umut verememektedir. Yeni bir şey söyleyememektedir.
Hizmet etmek isteyen, halka umut veren, daha fazla hak ve adalet, demokrasi söylemi olan CHP’li bir belediyenin, AKP’li meclis grubu tarafından böyle bir yöntemle sayısal üstünlükleri ile cezalandırılmasının, esasen tüm halkımıza ve kentimize karşı işlenen bir vebal taşıdığı açıktır.
AKP’li meclis grubunun yaptığı basın açıklamasının özünü oluşturan ve meclis toplantı gündeminde olan borçlanmaya ilişkin maddeye bakacak olursak, halkımızın şöyle bir durumun varlığından haberdar olması önemlidir: Geçen yılki kasım ayı toplantısında büyükşehir belediyesinin 2018 mali yılı bütçesini onaylamış ve 80 milyon TL borçlanmasına izin veren tüm meclisin, büyükşehir belediyesinin toplam 250 milyon TL borçlanma talebini içeren maddesini AKP’li meclis grubunun sadece 10 milyon TL borçlanma izni vererek onaylaması, öncelikle daha önce kendilerince de onaylanmış olan 2018 mali yılı bütçe belgesine aykırılık teşkil etmekte, öz olarak da akılla ve vicdanla izah edilemeyecek vebalde, kamu görevi yürüten bir meclis grubunun resmi işleri sulandırma, dalgaya alma faaliyeti olduğu bilinmelidir.
AKP meclis grubu, borçlanma konulu gündem maddesine, daha bu madde mecliste görüşülmeden halkımızca seçilmiş meclis üyelerinin hür iradelerine peşin ipotek koymak anlamı taşıyan basın açıklamalı PEŞİN RED OYUNU, kendilerince 2017 yılı denetim raporundaki birkaç bulguya dayandırmışlardır.
Bizce peşin ipotekli bu red oyunun tek bir gerekçesi bulunmaktadır. O da Belediyemizce halkımıza verilecek hizmetlerin engelleyecisi olarak görünmemek, 2019 seçimlerinde halkımızdan oy isterlerken red oyları sebebiyle zora düşmemek istemelerindendir.
Gerçek bir basın açıklamasının amacına uygun olarak hem siz basın mensuplarımızca hem de halkımızca AKP’li meclis grubunca çarpıtılan gerçeklerin bilinmesinde fayda bulunduğunu düşünüyoruz.
Her şeyden önce hiç kimsenin ve hiçbir siyasetin halkın zihninde yanlış algılar yaratarak kendini aklama ve parlatma girişimi kabul edilemez. Hele hele bir seçim sürecine girilmişken Belediyemizi, şehrin ve tüm halkın sorunlarının tek sorumlusu olarak göstermeye çalışmak zaten inandırıcı da değildir.
Büyükşehir kanunundaki problemler bir yana, daha Hatay, büyükşehir statüsüne alınırken gerek ilçe ve mahalle düzenlemeleri gerekse Valilik Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun yanlış uygulamalarının yarattığı sıkıntıların bütün kamuoyu farkındadır. Hangi Belediye’ye hakkı olduğu halde hangi mülkün verilmediği, buna karşılık hangi borcun kime yüklendiği kayıtlarda hala mevcuttur.
AKP’nin kinini, çekemez halini anlamlandıramıyoruz …
Şimdi AKP meclis grubundaki arkadaşlara seslenmek istiyoruz. Büyükşehir belediyesinin tüm faaliyetlerinin dayanağının bu meclisçe alınan kararlar olduğunu halkımız bilmektedir. Teşkilatlanma, kadrolara izin verme, bütçe, imar planlarının onaylanması ya da reddi, vb. birçok konuda yetkinin mecliste olduğu açıktır. Belediyemizin, AKP’li meclis grubunca birçok konuda, çoğu zaman siyasi saiklerle hareket ederek onu işleyemez/çalışamaz hale getirildiğini tüm hemşerilerimiz bilmektedir.
Halkımız aynı zaman da büyükşehir seçimini kazanamayan AKP’nin bu kinini, çekemez halini 4 yıl geçmesine rağmen anlamlandıramamakta olduğumuzu da bilmelidir. Büyükşehir belediyemizin oy vermiş vermemiş tüm ilçelere eşit şekilde hizmet etme ilkesini işlettiğini, büyükşehir belediye başkanımızın parti rozetini çıkarmış bir belediye başkanı olduğunu halkımız bilmektedir.
AKP’li meclis grubunun, öncelikle AKP’nin daha sonra kendi belediyelerinin iş ve işlemlerine bir bakmasını önemle rica ediyoruz. Gerçi kendileri bakmasalar da halkımızın bu işin icabına bakacağını, TAMAM diyeceğini, hep birlikte göreceğiz.
Sizler 16 yıl boyunca yaptıklarınıza bakmayacaksınız, bir de ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ mantığıyla belediye yönetimini ve özellikle başkanını becerisizlikle, başarısızlıkla suçlayacaksınız. Üstelik bunu da “hizmet edemesinler, başaramasınlar” gerçek fikirlerinin üstünü örtmek amacıyla belediye meclisinde sayısal üstünlüğünüze güvenerek, borçlanmaya ilişkin maddeye vereceğiniz red oyununun dayanağı haline getireceksiniz. Sizler mevzuata göre kamu görevi yürüten, aldıkları/alacakları kararlar bakımından kamu görevlisi sayılan, halkımızın teveccühü ile meclis üyesi, belediye başkanı seçilenlersiniz. Karar makamı iken sizden beklenen bu belediyenin daha iyi hizmet üretmek adına tüm girişimlerini, ihtiyaçlarını desteklemek olmalı iken, siz neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Sadece birkaç örnek sunmak istiyoruz: Belediye (HATSU) daha kuruluşunda meclisten, zarar etmeyecek, hizmetlerini efektif yürütecek bir Su Tarifesi istedi biliyorsunuz. Bunu adeta meclis çoğunluğunun keyfini çıkarırcasına kaç dönem beklettiğinizi inanın bütün Hatay biliyor. Bu arada sizlere HATSU’nun borçlarını, ihtiyaçlarını, diğer büyükşehir belediyelerinin emsal tarifelerini kaç kez anlatmak zorunda kaldığımızı da bütün Hatay biliyor. Hani “Kredi alın” diye akıl verdiğiniz meclis oturumlarından bahsediyorum. Bugün de kredi talebimiz üzerinden meclis çoğunluğu keyfi çıkarılıyor diyebilir miyiz?
Örneğin, büyükşehir belediyeleri arasında tek toplu taşıma sistemi olmayan belediye olan Büyükşehir Belediyemizin, toplu taşıma sistemi kurmak, halkımızın ulaşım sorununu çözmek gayesiyle Ulaşım Dairesi Başkanlığına 94 adet otobüs alımı yapabilmek için borçlanma talebi meclis gündemine getirilmiş (bunun 2 milyon avrosu hibe olmasına rağmen) AKP’li meclis grubu halkımızın büyük sorununu çözecek bu girişime de engel olmuşlardır.
Yine, HATSU’nun Dörtyol, Samandağ ve Arsuz ilçelerinin alt yapı sorununu çözmek amacıyla meclis gündemine getirdiği borçlanma talebi (bunun 7 milyon avrosu hibe olmasına rağmen) AKP’li meclis grubunca hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, tamamen keyfi şekilde reddedilmiş, bu red kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle belediye başkanınca meclise tekrar iade edilmiş ve meclisin 2/3 ısrar çoğunluğunu bulamaması sebebiyle bu borçlanma maddesi geçebilmiştir. Halkımız bu sayede alt yapı sorunlarına çözümün adresinin Belediyemiz olduğunu, AKP’li meclis grubunun ise hizmetlere sürekli engel tavır sergilediklerini bir kez daha görmüştür. AKP’li meclis grubunun derdinin Hatay, ülke meseleleri olmadığı, sadece belediyeyi ele geçirmek, bu koltuğa oturmak olduğu birçok şekilde ifşa edilmiştir.
CHP’li belediyenin elini kolunu bağlama yaklaşımı …
Bunların yanında, Valilik Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun aldığı kararlarla sürekli olarak Belediyemize borç devri yaptığı, bu borçların yükününün kendisine 5 yıllık hedef koymuş bir belediye için oldukça fazla olduğu, bu borçların her ay merkezi yönetim gelirlerinden otomatik olarak kesildiği bir gerçektir.
Hatay’da huzurlu yaşayabilmemiz, Devletimizin sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlattığı Afrin Harekatı’nda Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ordumuzun yanında olduk. Harekatta, belediyecilik hizmetlerinin %95’ini üstlendik, bu yüklenmede toplamda 25 milyon TL harcama yaptık. Biz, bu desteği parasal karşılık bekleyerek yapmadık, ancak harekatta %5’lik belediyecilik hizmeti sunan 6 AKP’li belediyeye yaptıkları hizmetler karşılığı merkezi bütçeden ödenek aktarıldığını, Büyükşehir Belediyemize teşekkür dahi edilmediğini halkımızın takdirlerine sunuyoruz.
Meclis gündemine Belediyemizce yapılması planlanan projeler, hizmetler getiriliyor ve ihtiyaç duyulan kredi miktarı anlatılıyor. AKP’li meclis grubunca, ‘Efendim size örneğin bir 10 lira verelim bakalım sonra düşünürüz’ deniliyor. Ama hepimiz biliyoruz ki önerilen bu rakamlar bu projelerden hiçbirinin başlatılması için bile yeterli olmayacaktır. Hatay’ı kendi politikalarıyla oluşturdukları ‘savaşın gölgesinde bir kent imajından kurtarmak’ için gece gündüz çalışıyoruz. HADO Projesini başlattık, gemi alacağız dedik, HADO’nun sermayesinin 20 milyon TL olmasını teklif ettik, AKP’li meclis grubu 500 bin TL yeterlidir kararı verdi. Bu hal ve hareketleri, zihinlerindeki ‘Seçime yaklaşıyoruz, CHP belediyesinin elini kolunu bağlayalım’ yaklaşımını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
AKP’li meclis grubu, Belediyemizin geçmiş dönemde yapmış olduğu ve kerelerce İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Sayıştay denetiminden geçmiş, hala da geçen harcamalarını, işlemlerini konu etmek gereği duyuyor.
Bizler halkımızca seçilmiş AKP’li de olsa belediye başkanlarının istifa ettirilmelerine karşı çıktık. Beklerdik ki, bu belediyeler denetlensin. AKP’li belediyelerin değil, muhalefet belediyelerinin tüm harcama ve işlemlerinin sürekli denetimlere, teftişlere açık olduğunu tüm kamuoyu zaten biliyor. Kaldı ki, eğer bir yanlış uygulama varsa da bunlar için yargı yolunun her zaman açık olduğunu anlatmaya dahi gerek olmadığını da biliyoruz.
Halkımıza sunulacak hizmetleri engellemenin hiçbir bahanesi kabul edilemez. AKP’li meclis grubunun bu kararı, tüm meclis üyelerinin hür oy hakkını da gasp eden bir peşin grup kararı niteliğindedir. Bu meclis grubunu bir daha düşünmeye davet ediyoruz. Hatay halkına hizmeti engellemeye yönelik bir siyasi parti girişimini yüreğinde Hatay sevgisi taşıyan tek tek tüm meclis üyelerinin boşa çıkaracağını biliyoruz.”
HBB’nin borç batağında olduğunu söylemek iyi niyetle bağdaşmıyor …
CHP Meclis Grubu, açıklamasının sonunda şunlara yer verdi: “Devlete vergi borcu olmayan, vergi ve SGK ödemelerini düzenli olarak her ay tahakkukuna göre ödeyen ender Belediyeler içerisinde olduğumuz, arsa satışımızın, mülkiyet gelirlerimizin diğerleriyle kıyaslanamayacak derecede az olduğu, yürütülen hizmetlerin bugüne kadar hiçbir varlık satışı yapmadan gerçekleştirildiği, AKP’li belediyelerin ekonomik göstergelerini bırakarak Büyükşehir Belediyemizin borç batağında olduğunu söylemesinin iyi niyetle bağdaşmadığı, bugün ülkemizin borç yapısı dahil makro ekonomik verileri düşünüldüğünde, 16 yıllık iktidarları döneminde AKP’nin borçlanma ve satılan varlıklar konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği, AKP’li belediyelerin bütçe açıklarının mali tablolarından anlaşılacağı üzere sırasıyla; Balıkesir: %32; Bursa: %34; Denizli: %28; Erzurum:%48; Gaziantep:%41; Samsun: %90 olduğu, Büyükşehir Belediyemizin bütçe açığının ise %14 olduğu, buna rağmen Belediyemizin yatırım bütçesi gerçekleşme oranının %80 olduğu, belediyemizin hizmetlerinin tüm engellemelere rağmen, her ilçeye eşit şekilde, her ne olursa olsun devam edeceği bilinmelidir.”
-Mehmet ÖZGÜN-

Etiketler: / / / / / / / / / / / / /

Hatay’a 6 baraj ve 3 gölet  yapılmadı!
Milletvekili Şahin, ilimizdeki baraj sayısı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış bilgilendirildiğini savundu. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, dün CHP il binasında...
Millet İttifakı Kırıkhan’da İyi Gidiyor
CHP ile İYİ Parti Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Erhan Yavuzyılmaz, önceki gün ilçede gövde gösterisi yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye (BŞB)...
Antakya belediyesi borç batağında, icralık!
Saadet Adayı Özal, seçim için iddialı, sonucundan ümitli, hedefi koltuktan ise tedirgin… Saadet Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Fahri Serdar...
Soğan ve patates torbaları uçtu!
Gece-Gündüz açık 25 yıllık marketten düne kadar toplu iğne bile alınmadı! İşyeri sahibi: “Götüren, açlıktan almışsa, afiyet olsun! Hırsızlık olarak...
Hatay Tıp Dünyası Briç Şöleni
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, gecikmeli olarak, Çarşamba akşamı Antakya Briç Spor Kulübü Derneği’nde özel bir briç turnuvası düzenlendi. Hatay...
Güzelyurt  Turunçlu’da
Defne ilçesi DSP Belediye Başkan Adayı Mehmet Güzelyurt, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Turunçlu Mahallesi’ndeydi. Esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan...
Güzel, Armutlu ve Akdeniz’de
Halkımıza hak ettiği hizmet için söz… Defne CHP Belediye Başkan Adayı İbrahim Güzel, Armutlu ve Akdeniz Mahallelerinde kapsamlı ziyaretlerde bulunurken,...
Tokdemir Reyhanlı’da
CHP Milletvekili İsmet Tokdemir, seçim çalışmalarında ağırlığı, kendi ilçesi Reyhanlı’ya verdi. Tokdemir, önceki gün, İlçe Belediye Başkan Adayı Nihat Dağ...
Aramızda gönül birlikteliği var
Demokrat Parti’den (DP) İskenderun Belediye Başkan Adayı olan Mete Aslan, ilçede 16 yıllık başkanlık ve yıllarca başkan yardımcılığı görevlerini yürütmesinin...
AKP’de gençlerle buluşma
AK Parti’de, gençler ile Milletvekili ve aday buluşması gerçekleştirildi. Çarşamba akşamı Antakya Atatürk Caddesi Bellur işletmesindeki buluşmaya, Partili Milletvekili ile...
ART Ankara Çağdaş Fuarı Sona Erdi
Antakyalı Ressam Bahçeci 5 eseriyle katıldı Uluslararası düzeyde bu yıl 5’ncisi gerçekleştirilen Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, geçtiğimiz hafta boyunca...
Aslan, son 2 Başkanın dönemine taş attı:
İskenderun’un 10 Yılı Boş Geçti… Demokrat Parti’den (DP) İskenderun Belediye Başkan Adayı olan Mete Aslan, İskenderun ilçesinde son iki dönemde...
Dr. Nazik, Defne’de çocuklara yönelik sosyal tesisler istedi
Defneli Aile Sağlık Merkezi Hekimi Dr. Sadık Nazik, ikamet ettiği ilçesinde, çocuklara yönelik sosyal sportif tesisler oluşturulması gerektiğini savunuyor. Zaman...
Kısa kısa haberler
Başkan Savaş’tan Nevruz Bayramı kutlaması Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Türk coğrafyasında baharın gelişinin simgesi olan...
V.a.a.t.l.e.r Yarışıyor!
Eldeki Gerçeğimiz mi? Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda...